Loopbaancoaching: de WorkForce Holland way!


Inspirerende verhalen

Van coach naar raadgever en social ingenieur


Wat is loopbaancoaching?

Tijdens loopbaancoaching begeleidt en adviseert een loopbaancoach mensen bij het beantwoorden van hun loopbaanvragen. Een loopbaancoach is dus niet alleen een luisterend oor, maar zet tegelijkertijd ook technieken in die een coachingstraject bevorderen. In deze blog geeft Johann Freese, eigenaar van en coach bij WorkForce Holland inzicht in deze coachtechnieken van WorkForce Holland.

Gangbare coachtechnieken in loopbaancoaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden zijn daarbij belangrijke stappen die genomen worden. 

Tijdens loopbaancoaching is de insteek niet heel anders dan tijdens andere type coaching. Binnen deze vorm van coaching wordt over het algemeen een vijftal gangbare coachtechnieken gebruikt, namelijk:

  1. RET (Rationeel-emotieve therapie)
  2. Motiverende gespreksvoering
  3. Oplossingsgericht coachen
  4. Socratisch coachen
  5. Provocatief coachen.

De meeste loopbaancoaches en loopbaandienstverleners houden zich hoofdzakelijk bezig met de coachee vragen te laten beantwoorden. Denk daarbij aan vragen zoals: wie ben ik, wat wil en wat kan ik?

Bij WorkForce Holland gebruiken we coachtechnieken waarin de coachee vooral meenemen in een bepaalde methodiek, in plaats van dat hij of zij het alleen moet uitvinden.

Het verrassingselement in coaching

Johann: “Tijdens ieder gesprek proberen we de coachee te verrassen en hem of haar daardoor aan het wankelen te brengen. Zo gebruiken we verrassing als hefboom om iemand zijpaadjes te laten bewandelen”.

Door het ‘verrassingselement’ in een gesprek te gebruiken en door in het gesprek steeds weer op zoek te gaan naar wat de coachee wil, zijn we bij WorkForce Holland in staat om iemand in de Effectuation-modus te krijgen. Ben je benieuwd naar deze modus? Lees dan onze blog over Effectuation.

De persoon achter de professional

Hoe raar het ook klinkt, het is helemaal niet zo interessant wat voor werk iemand doet of heeft gedaan. Het is namelijk veel interessanter om de persoon achter de professional te leren kennen. De coaches bij WorkForce Holland zetten dan ook in op coachtechnieken die helpen om de persoon achter de professional te achterhalen en hem het vertrouwen te geven zijn levensverhaal naar boven te brengen. 

De coachtechnieken worden tijdens onze trajecten door elkaar heen gebruikt. Op hoofdlijnen sluiten deze aan bij socratisch coachen, provocatief coachen en oplossingsgericht coachen. Een combinatie van deze methodieken leidt tot de methodiek van WorkForce Holland. 

Een beetje wiebelen op een koordje

Onze methodiek is voor een deel te omschrijven als ‘beschouwelijk’. Want juist door van een afstandje te kijken, en wel in te stappen wanneer nodig, komen we met de coachee het dichtst bij het vinden van zingeving. Door dit weer te combineren met provocatieve en oplossingsgerichte coachtechnieken zijn we als coaches in staat iemand af en toe een beetje te laten wiebelen op het koordje. Niet teveel natuurlijk: het evenwicht wordt uiteindelijk altijd weer hervonden!

Johann: “Eigenlijk is het traject vergelijkbaar met wat je tijdens een assessment doet. Je wil iemand naar de buitenkant van zijn vierkantje drukken, om te zien wat er dan met die persoon gebeurt. Je zoekt met iemand de grenzen op van wat iemand in een normale situatie wel of niet voor zijn rekening wil nemen in het arbeidsproces. Als je daarna op het knopje ‘zelfvertrouwen’ weet te drukken, gaat iemand dingen doen die hij eerder voor zichzelf onmogelijk hield. Zoals netwerkgesprekken. Die worden dan ‘opeens’ normaal.

De reis ernaartoe is het belangrijkst

Het draait in loopbaandienstverlening bij WorkForce Holland niet om het uiteindelijke doel, maar veel meer om de reis ernaartoe. Daarom heb je als kandidaat ook de touwtjes in handen en sta je zelf aan het roer.

Om een kandidaat een succesvolle reis te laten afleggen maken we gebruik van meerdere methodieken waaronder Effectuaction, Design Thinking en Storytelling. Deze technieken staan allemaal in het teken van die reis.

Tijdens deze reis is het onze rol om iemand te begeleiden in deze vaak spannende periode. En natuurlijk is het de kunst om deze reis om te buigen naar een uiteindelijk heel leerzame en plezierige ervaring. 

De kwaliteit van ons werk

De kwaliteit van WorkForce Holland wordt niet alleen gevormd door coachtechnieken en coachvaardigheid, maar vooral door de levenservaring van onze coaches. Een coach bij WorkForce Holland heeft een hoge mate aan levenservaring en ‘loopbaan’-levenservaring. Het is die levenservaring waaruit we authentiek handelen en die de eigenheid van de coaches van WorkForce Holland onderstreept.

Johann: “Het gaat om je professionele ervaringen. Deze kun je nooit helemaal los zien van de persoon. Ieder besluit dat je neemt vormt namelijk ook je persoonlijkheid. Dat moet je als coach in je coachtechnieken durven meenemen en inzetten. 

Een voorbeeld: als directeur van een goedlopend bedrijf zat ik financieel gebakken, maar na veel wikken en wegen heb ik het besluit genomen te stoppen en een nieuwe weg in te slaan. Hier ging wel een proces aan vooraf: wil ik weer thuiswerken, wil ik weer ‘chef koffie’ zijn, en tussen meetings door de vuilniszakken buiten zetten? Het zijn onder andere die ervaring en de keuzes die ik in mijn loopbaan heb gemaakt, die ik meeneem als coach. Het is dus een behoorlijk narratieve manier van coachen die we kennen”. 

Loopbaandienstverlening nieuwe stijl

WorkForce Holland-coaches zijn niet alleen maar loopbaancoaches, we zijn raadgevers! Als kandidaat mag je in een veilige omgeving testen, uitproberen, vallen en weer opstaan. En wij begeleiden je daarbij.

We hebben geen vastomlijnd coachprotocol dat we aflopen. Nee, WorkForce Holland is een innovatief en vernieuwend loopbaanconcept. Een concept waarin de kandidaat de hoofdrol speelt, de methodieken van WorkForce Holland de leidraad zijn, de verrassende loopbaanreis het doel is en de coachvaardigheden en coachtechnieken van de coaches ondersteunend zijn in het proces. 

Je kunt een coach van WorkForce Holland ook wel een ‘social ingenieur’ noemen. Een echte raadgever die jou helpt tijdens je reis.

Ga met ons mee op reis en laat je verrassen!