Jouw prototype werk


Inspirerende verhalen

Weet je nog....?


Kun jij je nog herinneren hoe je hebt leren fietsen? Misschien was jij een van de kinderen die op de fiets stapte en direct je evenwicht kon behouden, wist wat je met je voeten moest doen en tegelijkertijd met je handen kon sturen. 

Of had jij juist tijd nodig om te ontdekken hoe het behouden van je evenwicht werkt? Waarschijnlijk moest je daarnaast ook nog uitvogelen wat je met je voeten moest doen om vooruit te komen. Én niet te vergeten het stuur dat uit zichzelf alle kanten opging, maar niet gewoon vooruit. Ik denk dat de laatste omschrijving voor velen heel herkenbaar is!

Vallen en opstaan

Je hebt leren fietsen door het veel te doen, maar vooral door vallen en daarna weer opnieuw te beginnen (met misschien af en toe een helpende hand van een van een ouder). In de tijd dat je nog kind bent, is dit heel gebruikelijk: leren door het te doen, en daarbij de nodige keren te vallen en weer op te staan. Op die manier word je steeds beter en kun je het verfijnen. 

Maar als je volwassen bent, is dit niet heel gebruikelijk meer. Je moet het ineens allemaal kunnen. Er is vaak geen ruimte voor het ‘vallen en opstaan’. En dat is ontzettend jammer, want hetzelfde principe is nog steeds van toepassing. Bijvoorbeeld als je met een route naar ander werk bezig bent. Dan neem je werkervaringen die je hebt opgedaan mee en kijkt naar wat je graag zou willen doen. Of heb je de afgelopen jaren steeds een droom gehad om iets zelf op te zetten, maar heb je het steeds bij een droom gelaten? Dan is dit het uitgelezen moment om onderzoek te doen, en jouw ideeën te testen tijdens netwerkgesprekken. Hoe ziet jouw toekomstige werk eruit? 

Van idee naar concreet plan

Bij WorkForce Holland bieden we de ruimte om jouw werkidee met ‘vallen en opstaan’ steeds concreter te maken. Daarbij maken we gebruik van Prototyping. Prototyping is een onderdeel van Design Thinking. Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen waarbij je direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk. De mens staat centraal binnen deze methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te bekijken. Kort omschreven is Prototyping het op een tastbare manier onderzoeken of jouw werkidee werkt. 

Waarom gebruiken we deze methode?

Prototyping is oplossingsgericht, herhalend en verfijnend, mensgericht en visueel en/of tastbaar. Door ideeën tastbaar te maken is er ruimte om te experimenteren, te falen en weer opnieuw te beginnen. 

We gebruiken prototyping, zodat je met jouw werkidee, jouw prototype werk, aan de slag kunt gaan. Door verschillende netwerkgesprekken aan te gaan kom je steeds verder in het ontwikkelen van jouw prototype werk.  De kennis waarover de netwerkcontacten beschikken, kun je betrekken in jouw onderzoek. Ook zorgt het visualiseren of tastbaar maken van informatie ervoor dat we nieuwe vragen en invalshoeken ontdekken en het concreter maken. 

Prototypen maakt jou innovatiever

Als je bezig bent met deze fase dan ben je aan het testen, testen en… nog meer testen. Dit doe je door het beschrijven, visualiseren en het concreter maken van jouw prototype werk. In de prototype-fase ga je jouw versie realiseren van jouw toekomstige werk. 

Het doel van deze fase is om op creatieve wijze de best mogelijke oplossing te ontdekken. Het resultaat van deze fase is een goed gevoel bij de beperkingen van jouw idee, bij de open eindjes, en bij hoe betrokkenen zouden reageren (in gevoel, gedrag en rede) als jouw prototype werk uitgevoerd zou worden.

Welk werkidee zou jij willen verwezenlijken? En waar kun je vandaag nog mee starten om te onderzoeken?

Welk werkidee zou jij willen willen? En waar kun je vandaag nog mee starten om te onderzoeken?